Om Oss
PlayPause
Slider

INVESTERINGSFILOSOFI

Vår grundsyn är att vi investerar i människor. För oss är det i slutändan endast människorna som gör skillnad.

Våra kriterier vid investering

Verksamheten: Bolaget verkar inom handel med konsumentvaror.

Storlek: Vi söker primärt bolag som redan kommit en bit på vägen och omsätter mellan 5-50 Msek/år.

Investering: Vårt kapital skall oavkortat gå in i bolagens verksamheter och användas som en injektion för att driva tillväxt.

Ägarandel: Vi ser gärna att vårt ägande ligger på mellan 30-40%.

Personkemin: Om inte kemin finns kommer resan inte vara mödan värd.